Suomeksi

Kansalaissuoja – teknologisia, käyttäytymistieteellisiä ja yhteiskunnallisia ratkaisuja pandemioiden ennaltaehkäisyyn

Citizen Shield – Kansalaissuoja on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, jossa osapuolina ovat Teknologian Tutkimuskeskus VTT ja Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian yksikkö.

Projektin tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa yksilön ja yhteiskunnan suojaamiseen ilmavälitteisi​ltä, pääosin pisaroin ja aerosolein leviäviltä epidemioi​lta yhdistämä​llä käyttäytymistieteellis​tä ja teknis​tä osaamis​ta. Projekti tarkastelee nykyisten teknisten suojainratkaisujen tehokkuutta ja käytettävyyttä sekä etsii mahdollisuuksia niiden kehittämisellä siten, että ne olisivat sosiaalisesti ja teknisesti hyväksyttyjä. Projektissa ​tuotamme käyttäytymistieteellistä tietoa liittyen tekijöihin, jotka ovat yhteydessä itsen ja muiden suojaamiseen esimerkiksi kasvomaskien käyttämisen, turvavälien pitämisen ja sosiaalisten kontaktien minimoimisen keinoin. 

Poikkitieteellisyys vahvuutena

Luomme myös uusia monitieteellisiä suojauskonsepteja kehitetyn tiedon pohjalta. Hankkeen aikana luodaan tuotettuun tutkimustietoon perustuvia viestintä- ja koulutusmateriaaleja viranomaisille, missä huomioidaan ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavat moninaiset tekijät ja tilanteet.

Yhdessä tuomme ainutlaatuisen poikkitieteellisen lähestymisen tähän aiheeseen projektissamme. Tieto auttaa parantamaan yhteiskunnan kokonaisresilienssiä keskinäisriippuvaisessa maailmassa

.